domingo, 7 de janeiro de 2018

Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī Parivāra


Aqui Śrī Rādhā-Ramaṇa com a Tilaka do Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī Parivāra !!!

Here Śrī Rādhā-Ramaṇa with the Tilaka of the Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī Parivāra !!!