segunda-feira, 17 de agosto de 2015

A alma não é feminina ou masculina, ou neutra

"A alma não é feminina ou masculina, ou neutra, mas de acordo com os sentimentos que desenvolve alcançará um corpo transcendental puramente masculino ou feminino. No mundo espiritual o  Śānta Bhakta alcançará um estado neutro transcendental, o devoto com humor maternal alcançará uma forma feminina transcendental, aqueles com um humor paterno ou  fraterno alcançarão uma forma masculina e um devoto com humor de amante alcançará uma forma feminina transcendental."

(Śvetāśvatara Upaniṣad)

"The soul is not female, nor male, nor neuter, but according to the feelings it develops it will attain a purely transcendental male or female body. In the spiritual world a santa bhakta will attain a transcendental neuter state, a devotee in the maternal mood attains a transcendental female form, a person in the paternal or fraternal mood will attain a male form and a devotee in the amorous mood will again attain a transcendental female form."

(Svetasvatara Upanisad)

"El alma no es femenina, ni masculina, ni neutra, pero de acuerdo con los sentimientos que desarrolla alcanzará un cuerpo transcendental puramente masculino o femenino. En el mundo espiritual el Santa Bhakta alcanzará un estado neutro trascendental, el devoto en humor materno alcanzará una forma femenina transcendental, aquellos con un humor paterno o fraterno alcanzarán una forma masculina y un devoto con el humor de amante alcanzará una forma femenina trascendental."

(Svetasvatara Upanishad)